Hôn nhân là đích đến của 2 con tim cùng nhịp đập, là hạnh phúc của lứa đôi yêu nhau và là kết qủa của tình yêu đôi lứa. ai cũng mong muốn được hạnh phúc mãi mãi bên cạnh người mình yêu, mong muốn con cái mình chọn được người bạn đời xứng đáng. Trước khi tiến tới hôn nhân thì biết bao câu hỏi được đặt ra trong đầu bạn: