Gần đây nhu cầu sử sụng dịch vụ giám định ADN của khách hàng tại công ty thám tử Đại Việt ngày càng gia tăng. Nhờ công nghệ hiện đại trong ngành thám tử, chúng tôi có thể xác định được các mẫu ADN để làm rõ sự nghi vấn của khách hàng.